Abacıoğlu, tıbbi meslek bilgisi yüksek, sürekli gelişen, tıbbi ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden ve kendini yenileyen, kendine ve mesleğine saygılı, topluma ve hastalara saygılı bir medikal kuruluştur.

Çalışma İlkeleri Tüzüğümüz (Code of Business Conduct), şirketin iş yaparken rehber olarak kullandığı, yasal ve etik dikkat ve ilgi gerektiren sorunlar ve eylemleri yerine getirirken çalışanlarımıza, ve yöneticilerimize yol göstermek içindir. Abacıoğlu’nun Çalışma İlkeleri Tüzüğüne göre, tüm şirket çalışanlarımız yüksek etik standartları koruyarak hizmet verirken güncel ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere tam olarak uyması beklenir.

Abacıoğlu kuruluş davranış kurallarının temel özelliği tüm yaptığımız kuruluş uygulamalarında ve alınan ilgili kararlarda organizasyonu merkeze koyarak, sorumlu bir şekilde, bütünlük, güven, saygı, dürüstlük, takım çalışması ve şeffaflık içerisinde hareket etmek vardır.   Çalışma İlkeleri referans, önleyici ve yol gösterici bir araç olarak kullanılır, ve genelde yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin öngördüğü standartlardan daha yüksektir.

Tüm kuruluş politikalarımız,  Çalışma İlkeleri Tüzüğümüz’de ki maddeleri kapsamaktadır fakat onunla sınırlı olmayıp işyeri davranış ve güvenliği, menkul kıymet ticareti, çevre koruma, sosyal sorumluluk ve yolsuzlukla mücadele tedbirlerinide içermektedir.

Bu konuların tamamında bütünlüğü ve ilkeselliği korumak açısından taviz vermeyen bir gayret içindeyiz.