ERA testi tüp bebek tedavisinde uygulanan en yeni testlerden biridir. ‘Endometrial receptivity assay’ ifadesinin kısaltılmış hali olan ERA analizi en genel şekli ile ‘endometrial alıcılık testi’ olarak da açıklanabilir. Bu testin en önemli yönlerinden biri tüp bebek tedavisinde implantasyon şansını optimize etme imkanı tanımasıdır.

Her ne kadar tüp bebek tedavisinde başarı elde edilemediğinde nedeninin saptanması her daim mümkün olmasa da bu testin tedavide büyük önem taşıdığını da belirtmek gerekiyor. Söz konusu test özellikle iyi kalitede embriyo elde edilmesi durumunda yine de gebelik oluşmadığında devreye giriyor ve önemli veriler elde etmeyi sağlıyor.

Bilindiği gibi tüp bebek tedavisinde embriyonun rahme tutunma olasılığı önemlidir ve bu noktada endometriyumun da uygun olması gerekir. Embriyonun tutunabilmesi için öncelikle rahim içi dokunun belirli bir kalınlığa erişmiş olması gerekiyor. Beraberinde kan akışında artma da beklenir.

Bu öncelikli koşulların rahim içinde sağlanmamış olması durumunda embriyonun tutunması da beklenmemelidir. Rahim içi dokunun bu koşulları sunduğu zaman dilimi kısadır ve bu dönem aşağı yukarı yumurtlamadan hemen sonraki 6 – 20 gün arasıdır. ‘implantasyon penceresi’ olarak da adlandırılan bu dönemde söz konusu test yapılabiliyor ve böylelikle embriyonun transfer edilmesi için en doğru zamana dair bir planlama da yapılabiliyor. Bu test ile tüp bebek tedavisinin başarı oranı arasındaki ilişkiden, test fiyatlarından ve merak edilen diğer unsurlardan da bahsedeceğiz. Öncesinde testin nasıl yapıldığını mercek altına alalım.

ERA Testi Nasıl Yapılır?

era testi nasıl yapılır

Tüp bebek tedavisi kapsamında ERA testi nasıl yapılır sorusunun yanıtı da sıklıkla merak ediliyor. Bu test kapsamında endometriyal dokudan bir parça alınması gerekiyor. Genel olarak tedavinin belirli bir aşamasında gerçekleştirilen bu test şu şekilde ilerler:

  1. Rahmin içerisine son derece ince yapıda olan bir katater yerleştirilir
  2. Rahim içi dokudan küçük bir parça alınır
  3. Alınan doku incelenebilmesi için laboratuvara gönderilir

Elbette küçük bir doku parçasının alınması nedeniyle ERA testi sonrasında çok hafif olmak kaydıyla bir kanama olabilir. Bu kanamanın genelde lekelenme şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Doku parçasının moleküler ve genetik tanı yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi sırasında embriyonun rahme tutunmasını etkileyen çok sayıda genin aktivite durumu inceleniyor.

Elbette 200’den daha fazla sayıda aktivitenin incelenmesi oldukça önemli verilerin elde edilmesi anlamına geliyor. Özellikle rahmin iç tabakasının tüp bebek kapsamında transfer edilen embriyoyu kabul etme potansiyelinin ölçülebiliyor olması sayesinde daha başarılı bir sonuç elde edilmesi de mümkün olabiliyor.

Bu testin sonucuna göre tüp bebek tedavisinde embriyonun ne zaman transfer edileceği belirlenebiliyor ve dolayısıyla embriyonun tutunmasıyla ilgili olası sorunların büyük bölümü ortadan kaldırılmış oluyor. Bu arada test sırasında herhangi bir anestezi işlemine gerek olmaz. Sadece dakikalar içerisinde doku parçası alınabilir.

Uygulanan ERA testi kapsamında gen ekspresyon seviyeleri inceleniyor. Alınan doku parçasının ‘alıcı’ ya da ‘alıcı olmayan’ şeklinde sınıflandırıldığını söyleyebiliriz. Alıcı sınıflandırması, rahim içi dokunun, transfer edilen embriyonun tutunmasına uygun olduğu anlamına geliyor. Test kapsamında gerçekleştirilen analizlere dair şu örnekleri verebiliriz:

  • Messenger RNA (mRNA) ekstraktının çıkarılması
  • mRNA kalitesinin belirlenmesi
  • İşaretlenen mRNA’nın ERA ile hibridizasyonu
  • mRNA saflaştırılması ve işaretlenmesi
  • Yıkama işlemi ve array okuması
  • Array sinyal yoğunluğunun ölçümü, sistem ile sınıflandırma yapılması
  • Raporun hazırlanması

ERA Testi Fiyatı Ne Kadar?

era testi fiyatı

Maalesef ERA testi fiyatlarına dair net bir rakam belirtemeyiz. Çünkü tüp bebek tedavisi için tercih edilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, testin hangi laboratuvarda gerçekleştirileceği gibi çok sayıda farklı etmen fiyatlar üzerinde de belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir fiyat belirtmek hastalar için yanıltıcı olabilir. Aynı zamanda testin sonucunun ne zaman çıkacağı da merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Bu sorunun yanıtı da testin yapılacağı laboratuvarın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Bilginiz olsun –> https://drtugrulabacioglu.com/tup-bebek-asamalari/

ERA Testi Kimlere Uygulanır?

Çiftler kimi zaman ERA testi işleminin tüp bebek tedavisinden faydalanan tüm hastalar için uygulandığını düşünüyor. Ancak bu test sadece gerekli görülmesi durumunda yapılan analizlerden biridir. Her çifte bu testin yapılmasına ihtiyaç olmaz. Embriyonun transfer edilmesinin ardından implantasyon başarısızlığının olması ve bu başarısızlığın tekrarlaması durumunda söz konusu testin yapılması istenebilir.

Özellikle embriyonun kalitesinden emin olunduğu durumlarda implantasyonun başarılı olmaması genellikle rahim içi dokuda bir problem olduğu şüphesini doğurur. Bunun incelenebilmesi için de bu testin gerçekleştirilmesine ihtiyaç olur.

ERA Testi İle Başarı Oranı Artar Mı?

era testi ile başarı oranı

Elbette implantasyon başarısızlığının tekrarlaması durumunda ERA testi çiftler için de bir umut olabiliyor. Çünkü embriyonun rahme tutunması tüp bebek tedavisinde oldukça önemli bir aşamadır. Dolayısıyla transferin doğru zamanda yapılması da çok sayıda çiftte bu tedavinin başarı olasılığının yükselmesi anlamına geliyor.

Embriyo transferinin en doğru zamanda gerçekleştirilmesi zaten tüp bebek tedavisinin başarı oranının bir hayli artması anlamına geliyor. Bu tedavi kapsamında sağlıklı bir embriyo elde etmek ne kadar önemliyse embriyonun rahme tutunması da bir o kadar önem taşıyor. Test sayesinde artık rahim içi dokunun pek çok açıdan incelenmesi, değerlendirilmesi mümkün olabiliyor. Günümüzde bu testin eskiye nazaran daha sık gerçekleştirilmesi de bundan kaynaklanıyor. Sonuç olarak bu testin genel anlamda tüp bebek tedavisinin başarı oranını yükselttiğini açıkça ifade edebiliriz.

Ancak tüp bebek tedavisinin başarısı sadece rahim içi dokunun uygun olduğu dönemde embriyo transferinin gerçekleştirilmesinden ibaret değildir. Embriyonun kalitesi gibi çok sayıda unsur bu tedavinin başarısını etkiliyor. Dolayısıyla sadece bu sorundan kaynaklanan başarısızlıkların önüne geçmek adına test önemlidir. Ancak daha farklı bir sorundan kaynaklanan başarısızlıkları sadece bu testin gerçekleştirilmesi ile önlemek mümkün olmaz. Böyle durumlarda sorunun kaynağına yönelik farklı test ya da muayenelerin yapılması gerekebilir.

İlginizi çekebilir –> https://drtugrulabacioglu.com/tup-bebek-sonrasi-adet-duzensizligi/

ERA Testinin Faydası Nedir?

Öncelikle ERA testi son derece güvenilir sonuçlar veriyor. İmplantasyon penceresi olarak ifade edilen zaman diliminin belirlenmesi tüp bebek tedavisinin daha başarılı neticeler ile sonuçlandırılması bakımından çok önemlidir.

Bu test günümüzde çok sayıda çiftin bebek sahibi olma hayalinin önündeki önemli bir engelin ortadan kalkması anlamına geliyor. Test öncesinde çiftler için çok sayıda deneme yapılması gerekebiliyordu. Her defasında son aşamaya kadar sorunsuz ilerlenmiş olmasına rağmen embriyonun tutunması ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle tüp bebek tedavisi başarısız oluyordu. Ancak artık böyle bir döngü yaşanmasına gerek kalmadı.

Yapılan araştırmalar implantasyon başarısızlığı problemi yaşanan kadınların % 25’inde bu sorunun rahim içi dokudan kaynaklandığı anlaşıldı. Embriyo transferinin implantasyon için uygun olan günde yapılması haliyle tedavinin başarısını da olumlu yönde etkiliyor.

Çoğu zaman bu testin bir kez yapılması yeterli olabiliyor. Ancak ender durumlarda testin tekrar yapılmasına da ihtiyaç olabilir. Bu konuda tüp bebek tedavisini uygulayan doktor tarafınıza detaylı bilgi verecektir. Sonuç olarak bu test son derece yüksek duyarlılığa sahiptir. Rahim içi dokunun daha detaylı bir analizden geçirilebilmesi adına yapılabilecek en önemli testlerden biri olduğunu belirtebiliriz. Konuyla ilgili sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Okumanızı öneririz:
https://drtugrulabacioglu.com/tup-bebek-fiyatlari/

 

Konu ile alakalı detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
Tel: +90 531 027 77 77
Mail:[email protected]