21.Mart’ta Kütahya’da doğdu. 1979 yılında İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü.) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1 yıl kadar Almanya Bochum Üniversitesi’nde çalıştı. 1982 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 1987 yılında aynı fakülteden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ihtisas aldı.

Askerliği sırasında GATA Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı. Askerlik sonrası  4 yılı aşkın bir süre, şuan Amerikan Hastanesi adı altında faaliyet gösteren Güzelbahçe Hastanesi’nde birçok değerli bilim adamının yanında asistan olarak çalıştı. 1991 yılında İstanbul, Gaziosmanpaşa semtinde açtığı özel kadın sağlığı ve doğum kliniği ile hastalarına o günün en son medikal teknolojik ürünleri yeni ve modern ultrason ve bilgisayarlı muayene metodlarını kullanarak hizmet vermeye başladı.

Dr. Tuğrul ABACIOĞLU, 1997 yılında İstanbul, Gaziosmanpaşa semtinde faaliyette olan muayenehanesini Türkiye’nin ilk Kadın Sağlığı merkezi haline getirilmesi ile büyüyerek faaliyetlerini sürdürmüştür.  Halen SGK’ya bağlı olmadan özel klinik çalışmalarını başarılı olarak yürütmektedir.

15 adet yurtiçi bilimsel çalışması olan olan Dr. Tuğrul ABACIOĞLU, iki kız babası olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEK VE TOPLULUKLAR

 • TSRM (Turkish Society of Reproductive Medicine)
 • TJOD (Türk Jinekoloji Derneği)
 • Obstetrik Ultrasonografi Derneği
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 •  JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği)

SERTİFİKASYONLAR

 • Laparoskopi Sertifikası( Sağlık Bakanlığı Süleymaniye Doğum Evi – 2002)
 • Histreskopi Sertifikası ( Sağlık Bakanlığı Süleymaniye Doğum Evi -2002)
 • Ultrasonografi sertifikası ( İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ABD- çeşitli yıllarda birkaç kez )
 • Kolposkopi Sertifikası (TJOD Kolposkopi kurs programı)

KATILDIĞI KURS VE KONGRELER

 • * IV. JinekoPatoloji Kongresi 20-22 Nisan 1987
 • * I. Ulusal Neonatoloji Kongresi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4-8 Haziran 1990 – İstanbul
 • * London Hospital Medical College ve International Hospital tarafından düzenlenen Tuboscopy, Hysterescopy and Endometrial Resection Symposium and Workshop 23-24 Kasım 1990 -istanbul
 • * II. Çapa Neonatoloji Günleri Kongresi 16-18 Ekim 1991 -İstanbul
 • * IX.JinekoPatoloji Kongresi 20-22 Mayıs 1992 Maternal-Perinatal Mortalite
 • * II. Mezuniyet Sonrası Perinatoloji Eıitimi Kursu 13 Ekim 1992 -İstanbul
 • * X. JinekoPatoloji Kongresi 26-28 May 1993 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller
 • * Reproductive Endocrine Society – London Medical College – International Hospital ile birlikte düzenlediği Recent Advances in Assisted Conception Sempozyumu 14 May 1994 -İstanbul
 • * XI. JinekoPatoloji Kongresi 16-18 May 1994 Obstetrik ve Jinekolojide Ültrasonografi
 • * European Association for Endoscopic Surgery onaylı Video Laparoskopik Jinekolojik Cerrahi II. Devre Teorik-Uygulamalı Eğitim Kursu 22-24 Mart 1995 -İstanbul
 • * Reproduktif Endokrinoloji ve Infertilite Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 19-21 Nisan 1995 -İstanbul
 • * II. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu 27-30Eylül 1995 -İstanbul
 • * 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya-1996
 • * I. Ulusal Ürojinekoloji Sempozyumu 10-12 Mart 1997-İstanbul
 • * İstanbul Jinekoloji Derneğinin *Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi* 2-5 Nisan 1997 – İstanbul
 • * XIV. JinekoPatoloji Kongresi 11-13 Haz 1997 Jinekoloji ve Obstetrikte Medikal Tedavi
 • * Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Demeği Kongresi 11-15 Nisan 1998-İstanbul
 • * Cerrahpaşa Tıp Fak. II. Reproduktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 27-28 Kasım 1998 – İstanbul
 • * XII. JinekoPatoloji Kongresi 25-27 May 1995 Infertilite ve Endoskopi
 • * XV. JinekoPatoloji Kongresi 10-12 Haz 1998 Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
 • * Türk Jinekoloji Demeği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21-24 Nisan 1999 – İstanbul
 • * 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya-1999
 • * 3. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 3.Kongresi Antalya-1999
 • * II. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Kongresi 27-29 Mart 2000 – İstanbul
 • * Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 2000 6-8 Nisan 2000 – İstanbul
 • * I. Reproductive Medicine 2000 7-10 Haziran 2000 – İstanbul
 • * VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 23-27 Eylül 2000 – İstanbul
 • * XVIII. JinekoPatoloji Kongresi Prenatal Tanı ve Genetik 200l
 • * 3.ncü Ürojinekoloji Mezuniyet sonrası kursu: şubat 2001
 • * 3.ncü Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: Eylül 2001. PCOS, Ovulasyon indüksiyonu
 • * 1.Uluslararası, 2.Ulusal Üreme sağlığı ve Aile planlaması Kongresi Antalya-2001
 • * Endoskopik Cerrahi Kongresi Ankara-2001
 • * 3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi İstanbul-2001
 • * 19. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4.Kongresi Antalya-2001
 • * Uluslararası, 4.Ulusal Menopoz Kongresi Antalya-2001
 • * 3.Ultrasound kongresi Antalya-2002
 • * Maternal ve Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi: Eylül 2002
 • * 2.obstetrik ultrasonografi ve fetal görüntüleme kursu 12-14 aralk 2002 İstanbul
 • * Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, XX. Jinekopatoloji Kongresi, 19-21 Haziran 2002
 • * Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu-12-14 Aralık 2002
 • * PCOS Antalya-2003
 • * V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine tartışmalı konular ve çöz ümler ortak kongresi, 16-20 Mayıs 2003
 • * Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, PCOS Current Concepts Treatment&Ovulation Induction International Symposium, 4-7 Ekim 2003
 • * Obstetrik ultrasonografi ve fetal görüntüleme kursu 02.05.2003
 • * Maternal fetal tıp derneği ikiz gebelik kursu 21.3.2003 İstanbul
 • * Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme kursu, 02 Mayıs 2003
 • * İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalları, Çoğul Gebelikler Sempozyumu, 21 Mart 2003
 • * ‘İnvitro seminerleri 2’ Abant-2004
 • * Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri, IUI kursu, 9 Nisan 2005
 • * 2. Ege Jinekolojik endoskopi sempozyumu-İzmir 2005
 • * 6. Turk-Alman jinekoloji Dernegi kongresi-Antalya 2005
 • * 13.World IVF-Istanbul 2005
 • * Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri, Üremeye Yardımcı Tedaviler toplantısı, 8 Nisan 2005
 • * TJOD Histeroskopi Kursu Belgesi, 25 Şubat 2006
 • * TJOD 1.düzey Obstetrik Ultrasonografi Teorik kursu, 31 mart 2007
 • * Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri 2007, 14-17 Haziran 2007
 • * TJOD Kolposkopi Kurs Programı, 18 Ekim 2009
 • * Fertilitenin Korunması Kongresi İstanbul 2010
 • * 2. TSRM Kongresi Antalya 2010

ABONESİ OLDUĞU DERGİLER

 • Fertility and Sterility
 • Clinical Obstetrics and Gynecology
 • Contemporary Obstetrics and Gynecology
 • Current Opinion in Obstetrics and Gynecology
 • Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi
 • Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM)