İkili tarama testi tüm gebeliklerde mutlaka yapılması gereken tetkiklerden biridir. Kromozomal anomalilerin tespit edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu test 2000 yılından buyana ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde gebelik tarama testlerinden biri olarak gerçekleştiriliyor. Halk arasında ense kalınlığı testi ya da ense ölçüm testi gibi isimlerle de adlandırılan bu tarama testinin başarı oranının yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

Örneğin ense kalınlığı ölçümünü de kapsayan ense kalınlığı testi yapılan her 100 bebekten 66’sında doğru sonuçlar elde ediliyor ve Down Sendromu’nun erken dönemde teşhis edilmesine yardımcı oluyor. Bu testte ense saydamlığı testi le kan numunesi alınarak gerçekleştirilen testin sonuçları kombine şekilde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından değerlendiriliyor.

Özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde yapılan detaylı ultrason  ile ikili tarama testi sonucu bir arada değerlendirilmesi sayesinde Down Sendromu’nun tespit edilme oranının % 95’lere kadar çıkabildiğini söyleyebiliriz. İkili testin pozitif çıkması durumunda  hastamıza iki seçenereek sunarız.Bunlardan bir tanesi anne kanını alarak içindeki  bebek hücrelerinin kültütü ile bebekteki hücresel ( kromozomal anomalileri ) tespit emek mümkündür.Yada amniosentez yolu ile alınan su örneklerindeki bebeğin dökülen hücreleri kültürü ile bebekteki kromozomal anomaliler tespit edilebilir.

Diğer makalemiz:
Tıkla –> Hamilelikte idrar rengi

İkili Tarama Testi Nasıl Yapılır?

İkili tarama testi nasıl yapılır

Öncelikle ikili tarama testi için gebeliğin en az 11. haftasının beklenmesi gerektiğini belirtelim. Bu test hamileliğin 11. haftası ila 14. haftası arasında gerçekleştiriliyor. Anne adayından kan numunesi alınıyor ve kan testi ile β-hCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülüyor. Ölçüm sonuçları anne adayının yaşından pek çok farklı faktöre kadar çeşitli unsurlar ile bir arada değerlendiriliyor. Bu değerlendirme aşamasında çeşitli bilgisayar sistemlerinden de yardım alınıyor.

Genel olarak ikili tarama testi ikili kombine test olarak da yapılabilir. Bu durumda anne karnındaki bebeğin ense kalınlığının ölçümü de test sonucuna ilave edildiğinde sonucun doğruluk oranının daha güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Ebeveyn adayları test sonucunda bebeklerinde bir anomali olmadığı yanıtını duymak isteyebiliyor. Fakat söz konusu test ile böyle kati bir yanıt vermek mümkün olmaz. Bu testin sadece bebekte anomali olma riskinin normal seviyede mi yoksa yüksek mi olduğuna yanıt verebildiğinin altını çizelim.

Önerdiğimiz diğer makalemiz:
Tıkla –> Hamilelikte beslenme

İkili Tarama Testi Sonucu Nasıl Olmalıdır?

Yapılan ikili tarama testi ile riskin belirlenmesinde de 1/270 sınırı dikkate alınıyor. Dow Sendromu için dikkate alınan bu sınır kapsamında bebekte Down Sendromu olma ihtimaline dair bir fikir edinilebiliyor. Örneğin test sonucu 1/220 çıktı. Bu durum bebekte kesinlikle Down Sendromu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi riskin yüksek olduğu şeklinde yorumlanır. Edwards Sendromu yani Trizomi 18 için sınır ise 1/100’dür. Şayet test sonucu bu sınırdan yüksek çıkarsa, örneğin 1/90 çıkarsa bebekte Trizomi 18 olma riski yüksektir. Fakat yeniden belirtmekte fayda var; sonucun yüksek riskli çıkması, bebek mutlaka Edwards Sendromlu olarak doğacak anlamına gelmez.

Burun kemiğinin olup olmadığının ölçülmesi de bebekte anomali olup olmadığına dair fikir verir. Nazal kemik testi kimi zaman ikili tarama testi ile bir arada da değerlendirilebiliyor. Yapılan ultrason görüntülemesinde nazal kemik yani burun kemiğinin görülmemesi, Trizomi şüphesini doğuruyor. Gebeliğin 11 ila 14. Haftası arasında anne karnındaki bebeklerin % 98’inde nazal kemik görünür. % 2’sinde ise nazal kemik görünmesi için biraz daha beklemek gerekebilir. Ancak Trizomi 21 olan bebeklerin ise % 70’inde burun kemiğinin görülmediğini söyleyebiliriz. Trizomi 18 durumunda ise bu oran % 50 oluyor. Yani bebeklerin yarısında burun kemiği görünmüyor. Trizomi 13 anomalisi olan fetusların ise % 30’unda burun kemiği ultrason ile görünmüyor.

İkili Tarama Testi Fiyatları 2024

ikili tarama testi fiyatlari

Anne ve baba adayları ikili tarama testi fiyatları hakkında da bilgi sahibi olmak isteyebiliyor. Ancak bu konuda net bir fiyattan söz etmek yanıltıcı olur. Çünkü hangi kliniğin tercih edildiğinden doktorun deneyimine kadar pek çok farklı unsurun fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu konuda bir araştırma yapıldığında karşınıza farklı fiyatlar çıkabilir ve bu son derece normal bir durumdur.

Genel olarak çok yüksek rakamlara tekabül etmeyen ikili tarama testi fiyatı kadar bu test sonucunun yorumlanmasının da büyük önem taşıdığını belirtmek gerekiyor. Fiyat odaklı bir tercih yapmak yerine, deneyimli bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının sonucu yorumlamasını tercih etmeniz çok daha akılcı bir seçim olacaktır. Yapılan bu testte bazı anomalilerin olduğuna dair şüphe uyanması halinde doktorunuz ileri tetkikleri yaptırmanızı da isteyebilir.

Hamilelerin bilmesi gereken makalemize aşağıdan göz atabilirsiniz.
Tıkla –> Hamilelikte seyahat

Ense Kalınlığı Testi Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Bu testin birinci trimester döneminde yapılması gerektiğini belirtelim. Anne adaylarının heyecanla beklediği bu önemli dönem geldiğinde ikili tarama testi sonucu ne zaman belli olur sorusunu da sıklıkla duyuyoruz. Bu sorunun yanıtı test sonucunun hangi laboratuvarda hazırlandığında ve laboratuvarın yoğunluk durumuna bağlı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Ancak genellikle test sonucu 1 ila 4 gün arasında çıkıyor ve sonuçları hemen doktorunuza ulaştırarak yorumlamasını talep edebilirsiniz.

Ense Kalınlığı Testi Ne İçin Yapılır?

Ense kalınlığı testi

Genel olarak ikili tarama testi yapılmasının amacı anne karnındaki bebekte herhangi bir kromozomal anomalinin olup olmadığının anlaşılmasıdır. Elbette gebelik döneminde yapılan tüm testler gibi bu test de % 100 doğru sonuç vermeyebilir. Ancak anomalileri tespit etme oranının son derece yüksek olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Örneğin Down Sendromu yapılan bu test ile % 90 oranında tespit edilebiliyor. İkili tarama testinin Down Sendromu anomalisinin tespit edilmesi noktasında gebeliğin ikinci trimester döneminde yapılan dörtlü testten daha yüksek bir başarı oranı sergilediğini söyleyebiliriz.

Ayrıca ense kalınlığı testi Patau Sendromu, Edward Sendromu, Turner Sendromu ve üç kromozomluluk gibi yaygın görünen kromozomal bozuklukları da % 94 gibi oldukça yüksek bir oranında belirleyebiliyor. 36 yaşın üzerinde olan anne adayları Trizomi 21 bozukluğu daha yaygın bir şekilde görülüyor. Buna bağlı olarak ense kalınlığı testi ile beraber amniosentezin yapılması da gerekebilir. Sonuç olarak bu testin anne adaylarının bebeklerinin sağlığına dair bir bilgi almalarını sağlıyor olmasıyla da önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Elbette ikili tarama testi sonucunun istenen değerlerde çıkması, sağlıklı bir bebek dünyaya geleceği anlamına gelmez. Bir başka deyişle bu testler tek başına bebekte kromozomal bir anomali olmadığını garanti edemez. Ancak ileri tetkiklerin yapılmasına ihtiyaç olup olmadığına dair gayet önemli veriler sunar. Gerek görülmesi halinde ikili testin sonucu dikkate alınarak koryonik villüs örneklemesi (CVS) gibi tanı koymaya yönelik olan taramalar ve tetkikler de gerçekleştirilebilir. Ayrıca bebeğin ana kan dolaşımından DNA’sının incelenmesini sağlayan prenatal hücresiz DNA (cfDNA) testi de yapılabilir. Bu kan testi Down Sendromu’nun yanı sıra Trizomi 13 ila Trizomi 18 riskinin bebekte mevcut olup olmadığının anlamak için yapılıyor. Bu ileri tetkiklerin içinde amniosentezde bebeğin düşime ihtimali 400 de 1 dir.çBunun yerini alan son yıllarda revaçta olan cfDNA testi yani anneden kan alınarak anne kanına karışan bebek hücrelerinin incelenmesi olayında böyle bir risk yoktur. Sadece % 99,8 oranında kontaminasyon olabilir ver cfDNA testi sonucunda yeniden amniosentez istenebilir.

Şu makalemize de göz atın:
Tıkla –> Mol gebelik

İkili Tarama Testi Nerede Yapılır?

Gebelik takibini yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanının hizmet verdiği klinikte kan numunesi alınabilir ve testin yapılacağı laboratuvara gönderilebilir. Ayrıca ikili tarama testi ile nazal kemik ya da ense kalınlığı ölçümünün yapılabilmesi için ekstra bir kuruluşa başvurmanız gerekmiyor. Bu ölçümler kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılan ultrason görüntülemesi ile gerçekleştirilebilir.Sadece ense kalınlığı test büyütmesi olan detaylı ultrason yapan ultrasonogarafi aleti ve doktorunda bu konuda sertifikasının olması gerekmektedir.Mutlaka ikili testin yapıldığında hekiminizden ense kalınlığını gösteren ultrasoın resmini isteyin.

 

Konu ile alakalı dış kaynaklar:
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/ikili-test/

 

Konu ile alakalı detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
Tel:  +90 531 027 77 77
Mail:[email protected]