Kürtajın yasal boyutu konusu çok sorulan bir konudur. Kürtaj istenmeyen gebelikleri sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahale olarak tanımlanabilir. Pek çok farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilen kürtaj işleminde en çok tercih edilen yöntem ise halk arasında vakumlu kürtaj olarak bilinen vakumlu aspirasyon tekniğidir. Kürtajın ne olduğu ya da nasıl yapıldığı kadar kürtajın yasal boyutu da merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Hatta çok sayıda kişinin konuyla ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu da gözlemliyoruz. Özellikle kürtajın gebeliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabildiği, toplumda en çok karıştırılan konuların başında geliyor. Dolayısıyla kürtajın yasal boyutu hakkında herkesin bilgi sahibi olması gerekiyor.

Türkiye’de Kürtajın Yasal Boyutu Nedir?

Türkiye de kürtajın yasal boyutu

Kürtaj işlemi her ülkede farklı yasa ve yönetmeliklerle düzenlendiği için kürtajın yasal boyutu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Örneğin AB üyesi bir ülke olan Malta’da kürtaj her durumda yasak… Kıbrıs Rum Kesimi’nde de kürtaj yasaklar listesinde yer alıyor ancak tecavüz neticesinde gebelik oluşması haline yasalar kapsamında kürtaja izin veriliyor. Suudi Arabistan, Tayland ve Arjantin’de ise küretajın yasal boyutu çok daha fazla sınırlamalar içeriyor. Bu ülkelerde kürtaja sadece anne adayının ya da anne karnındaki bebeğin sağlığı tehlikede olduğunda müsaade ediliyor.

Ülkemizde ise kürtajın yasal boyutu pek çok ülkenin yasaları ile kıyaslandığında sınırlamaların daha az olduğu göze çarpıyor. Öncelikle ülkemizde gebeliğin sonlandırılabilmesi yani kürtaj yapılabilmesi için gebeliğin 10. haftayı geçmemiş olması gerektiğini belirtelim. Bu konuda akıllar bir hayli karışıyor. Çünkü anne adaylarının büyük bölümü gebeliğin hesaplanması noktasında hata yapabiliyor. Gebeliğin hesaplanması hamileliği öğrenildiği gün değil, adet döngüsü ve anne karnındaki bebeğin ultrason ile görüntülenmesi neticesinde yapılıyor.

Bununla birlikte küretajın yasal boyutu çerçevesinde kürtaj işlemi sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılabilen bir cerrahi müdahaledir. Farklı bir branşta uzmanlaşmış bir doktor tarafından kürtaj yapılması yasaktır. Bu nedenle gebeliğin sonlandırılmasını istiyorsanız başvurmanız gereken doktor, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmalıdır. Kadının kürtaj yaptırdığına dair üçüncü taraflara bilgi verilmesine dair düzenleme de kürtajın yasal boyutu kapsamında karşımıza çıkıyor. Yasalar kapsamında üçüncü kişilere kürtaj işlemine dair bilgi verilmez. Ancak adli bir durum söz konusu olduğunda ve adli merciler tarafından yasal boyutta bilgi talebinde bulunulması durumunda herhangi bir kadının kürtaj yaptırdığına dair bilgi verilebilir.

Merak edilen bir diğer konu, hangi kürtaj yönteminin tercih edilebileceği konusunda küretajın yasal boyutu kapsamında bir düzenleme olup olmadığıdır. Sadece tıbbi olarak yapılmasına izin verilen cerrahi müdahaleler yasaldır. Sağlık kuruluşlarında uygulanan kürtaj yöntemleri de yasal yöntemlerdir. Genellikle vakumlu aspirasyon tekniği kullanılıyor olsa da çok nadir durumlarda, gerekli görülmesi halinde farklı bir teknik de tercih edilebilir.

İlaçla Gebelik Sonlandırmak Mümkün mü?

Maalesef halk arasında ‘düşük hapı’ ya da ‘söktürücü iğne’ gibi isimlerle bilinen bazı ilaçlarla gebeliğin sonlandırılabileceğine inanılıyor. Ancak gebeliğin sonlandırılmasını sağlayan tek bir yöntem vardır, o da kürtajdır. İlaç kullanımı ile gebeliğin sonlandırılması mümkün olmaz. Tıbben böyle bir yöntem olmadığı için kürtajın yasal boyutu kapsamında ilaç kullanımına dair bir düzenleme de bulunmaz. Halk arasında ‘düşük hapı’ olarak bilinen bu ilaçlar sadece kürtaj öncesinde kullanılabilen ve gerekli görüldüğü durumlarda hekim tarafından reçete edilen ilaçlardır.

Bu ilaçlar kürtajın hasta açısından daha kolay gerçekleşmesi için kullanılıyor ve asla gebeliğin sonlandırılmasını sağlamaz. Aksine gelişigüzel kullanılması anne adayının hayatını tehlikeye sokabilir. Şayet gebeliğin sonlandırılmasını istiyorsanız kürtajın yasal boyutu hakkında detaylı bilgi almalısınız ve gebeliğin 10. haftasını geçmeden, kürtaj hizmeti veren bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Hiçbir ilaç tek başına gebeliği sonlandırmaz.

Evlilik Dışı Kürtaj Yasal mı?

Evlilik dışı kürtaj yasal mı

Ülkemizde evlilik dışı kürtaj elbette yapılabiliyor. Ancak bunun için anne adayının 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Bu durumda kürtajın yasal boyutu kapsamında anne adayının beyanı, kürtajın yasal olarak gerçekleştirilmesi için yeterli oluyor ve anne adayı dışında bir başka kişinin rızasına gerek kalmıyor. Ancak gebeliğin tahliyesi için gebeliğin 10. haftayı geçmemiş olması gerektiğinin de unutmamak lazım.

18 Yaş Altı Gebelik Sonlandırma

18 yaşın altında olan kadınlar için kürtajın yasal boyutu çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü 18 yaş altında kürtaj işlemi ancak ebeveyn izni ile yapılabiliyor. Kadının evli olması bu durumu değiştirmez. 18 yaş altında evli olan kadınlara kürtaj yapılabilmesi için yine ebeveyn onayına ihtiyaç duyuluyor. Kadının evli olması halinde eşinin izni de gereklidir. 18 yaş altında evli olan kadınlar eşinin de rızası varsa ve ebeveynleri izin veriyorsa kürtaj yaptırabilir. Fakat 15 yaşın altına olan kadınlar için kürtajın yasal boyutu çok daha farklı! Bu durumda kürtaj talebinin adli mercilere bildirilmesi gerekiyor. Adli merciler tarafından durumun değerlendirilmesinin ardından verilen kararlar neticesinde kürtaj ile ilgili bir işlem gerçekleştirilebilir.

Ayrıca kürtajın yasal boyutu incelendiğinde 18 yaşından büyük olan ve evli olmayan kadınların kendi beyanlarının kürtaj için yeterli olduğu göze çarpıyor. 18 yaşından büyük olan ve evli olan kadınların kürtaj yaptırabilmesi için eşlerinin de kürtaja izin vermiş olması gerekiyor. 18 yaşından küçük olan kadınlar için kürtajın yasal boyutu değişiyor ve bu durumda ailenin onayına ihtiyaç duyuluyor. 18 yaşın altında olan kadınlar evli olsalar bile ailenin izin vermiyor olması durumunda kürtajın yasak olduğunu belirtmek gerekiyor. Fakat yukarıda sıraladığımız durumların tamamında kürtajın yapılabilmesi için gebeliğin en fazla 10. Haftasında olunması gerektiğinin altını çizelim.

17 Yaşında Kürtaj Yasak mı? Aileye Haber Verilir mi?

17 yaşında kürtaj yasal mı

Kadınların merak ettiği sorulardan biri de 17 yaşında olan kadınların kürtaj yaptırıp yaptıramayacağı oluyor. Öncelikle daha önce de değindiğimiz gibi kürtajın yasal boyutu çerçevesinde 17 yaşında olan kadınların kürtaj yaptırabileceğinizi belirtelim. Fakat aileye haber verilmesinden ziyade ailenin onayı gerekiyor. Kürtaj elbette anne veya babanın izin vermesi halinde yapılabildiği için aileye haber verilmemesi olanaksızdır.

10 Haftayı Geçen Gebeliklerde Neler Yapılır?

Gebeliğin 10 haftayı geçmesi ve hem anne adayının hem de anne karnındaki bebeğin sağlıklı olması durumunda kürtajın yasal boyutu kapsamında gebeliğin sonlandırılması yasaktır. Ancak gebeliğin 10 haftayı geçmesi halinde, sadece 2 durumda kürtaj işlemi yapılabilir. Bunun ilki, aşırı kanama gibi anne adayının hayatını riske sokacak bir durumun gelişmiş olmasıdır. Bu durumda gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğuna bakılmaksızın yasal olarak kürtaj gerçekleştirilebilir. İkinci durum ise anne karnındaki bebeğin hayatını ciddi düzeyde sıkıntıya sokacak bir sağlık sorununun bulunuyor olmasıdır. Bu durumda da kürtajın yasal boyutu incelendiğinde kürtaja izin veriliyor. Fakat hekim heyetinin durumu değerlendirmesi ve heyetten en az 3 hekimin onay vermesi gerekiyor.

Kürtaj Herkese Yapılır mı?

Kürtajın herkese yapılabildiğini belirtmek yanıltıcı olur. Çünkü kürtaj yasalarla düzenlenen bir cerrahi müdahale ve çeşitli sınırlamalar bulunuyor. Dolayısıyla kürtajın yasal boyutu dikkate alınarak herkese kürtaj yapılamadığını belirtmek gerekiyor. Gebeliğin 10. haftasının geçmiş olması, evli olan kadınlarda kürtaja eşin rızasının olmaması, 18 yaş altında olan kadınlarda kürtaja ailenin rızasının olmaması ya da kadının 15 yaşın altında olması gibi durumlarda kürtaj yapılamıyor.

Konu ile alakalı ilginizi çekebileceğimizi düşündüğümüz diğer makalelerimiz

Kürtaj fiyatları ne kadar
Kürtaj işlemi sonrası hamile kalma
Kürtaj için en uygun hafta
Kürtaj sonrası kanama olması

 

Detaylı bilgi için bize ulaşın:
Tel: +90 531 027 77 77